Resettlement 1939

Karl KOHL1886

Name
Karl KOHL
Vornamen
Karl
Nachname
KOHL
Geburt 1886
Geburt eines Sohns
#1
Johann KOHL
5. Oktober 1912 (Alter 26 Jahre)
Notiz
REFN: 11049
Notiz
REFN5229