Ostgalizien

Elisabetha Margaretha GRELLI1825

Name
Elisabetha Margaretha GRELLI
Vornamen
Elisabetha Margaretha
Nachname
GRELLI
Geburt 25. September 1825 25 21
Geburt eines BrudersJohannes GRELLI
um 1825

Geburt eines BrudersJohann Peter GRELLI
25. Februar 1835 (Alter 9 Jahre)
Tod eines BrudersJohann Peter GRELLI
8. März 1836 (Alter 10 Jahre)
Geburt einer SchwesterMargaretha GRELLI
24. Mai 1836 (Alter 10 Jahre)
Geburt eines BrudersConrad GRELLI
8. Februar 1840 (Alter 14 Jahre)
Tod eines VatersConrad GRELLI
8. November 1840 (Alter 15 Jahre)
Heirat eines GeschwistersPhilipp KUHLMANMaria Barbara GRELLIDiese Familie ansehen
29. Januar 1842 (Alter 16 Jahre)
Tod eines BrudersConrad GRELLI
4. November 1845 (Alter 20 Jahre)
Tod einer MutterBarbara SCHUSTER
15. März 1848 (Alter 22 Jahre)
Heirat eines GeschwistersChristian THIELMaria Barbara GRELLIDiese Familie ansehen
16. Juli 1848 (Alter 22 Jahre)
Heirat eines GeschwistersJohannes GRELLICatharina SCHMIEDTDiese Familie ansehen
10. Juni 1849 (Alter 23 Jahre)
Todja