Resettlement 1939

Rudolf BOHL1903

Name
Rudolf BOHL
Vornamen
Rudolf
Nachname
BOHL
Geburt 11. Oktober 1903
Notiz
REFN: 17268