Resettlement 1939

Christine PHILIPP

Name
Christine PHILIPP
Vornamen
Christine
Nachname
PHILIPP
Geburt eines Sohns
#1
Rudolf BOHL
11. Oktober 1903
Tod
Notiz
REFN: 17270
Notiz
REFN7293