Resettlement 1939

Ludwig RADKE1852

Name
Ludwig RADKE
Vornamen
Ludwig
Nachname
RADKE
Geburt 1852
Geburt eines Sohns
#1
Gustav RADKE
19. Dezember 1889 (Alter 37 Jahre)
Tod
Notiz
REFN: 17298
Notiz
REFN7304