Resettlement 1939

Johann RIPPEL1845

Name
Johann RIPPEL
Vornamen
Johann
Nachname
RIPPEL
Geburt 12. April 1845
Geburt eines Sohns
#1
Johann RIPPEL
18. Januar 1880 (Alter 34 Jahre)
Geburt einer Tochter
#2
Katharine RIPPEL
12. Januar 1888 (Alter 42 Jahre)
Geburt eines Enkelsohns
#1
Adolf RIPPEL
25. Februar 1905 (Alter 59 Jahre)
Geburt einer Enkeltochter
#2
Hermine RIPPEL
18. Juni 1907 (Alter 62 Jahre)
Geburt einer Enkeltochter
#3
Mathilde HEUCHERT
24. Januar 1908 (Alter 62 Jahre)
Geburt einer Enkeltochter
#4
Hermine HEUCHERT
3. August 1909 (Alter 64 Jahre)
Geburt einer Enkeltochter
#5
Katharine RIPPEL
16. November 1910 (Alter 65 Jahre)
Geburt eines Enkelsohns
#6
Gustav HEUCHERT
1. April 1911 (Alter 65 Jahre)
Geburt einer Enkeltochter
#7
Katharine HEUCHERT
20. Januar 1912 (Alter 66 Jahre)
Geburt einer Enkeltochter
#8
Adele RIPPEL
14. Oktober 1912 (Alter 67 Jahre)
Geburt einer Enkeltochter
#9
Adela HEUCHERT
12. Juni 1914 (Alter 69 Jahre)
Tod
Notiz
REFN: 17745
Notiz
REFN7450