Resettlement 1939

Lydia Sperling1907

Name
Lydia Sperling
Vornamen
Lydia
Nachname
Sperling
Geburt 16. März 1907
Notiz
REFN: 1796