Resettlement 1939

Hulda ZACHEL1904

Name
Hulda ZACHEL
Vornamen
Hulda
Nachname
ZACHEL
Geburt 23. Oktober 1904
Notiz
REFN: 20496