Resettlement 1939

Antonia STAMBJO

Name
Antonia STAMBJO
Vornamen
Antonia
Nachname
STAMBJO
Geburt einer Tochter
#1
Bronislawa KWASZNIEWSKI
19. September 1905
Notiz
REFN: 26829
Notiz
REFN10549