Resettlement 1939

Gustav SCHENDEL1885

Name
Gustav SCHENDEL
Vornamen
Gustav
Nachname
SCHENDEL
Geburt 1. April 1885
Notiz
REFN: 45781
Notiz
REFN156457