Resettlement 1939

Kathi RUPP

Name
Kathi RUPP
Vornamen
Kathi
Nachname
RUPP
Geburt einer Tochter
#1
Kathi NEU
18. März 1915
Tod
Notiz
REFN: 46035
Notiz
REFN157406