Resettlement 1939

Karoline LENZKI1903

Name
Karoline LENZKI
Vornamen
Karoline
Nachname
LENZKI
Geburt 8. Dezember 1903
Notiz
REFN: 46098