Resettlement 1939

Theodor ZABEL

Name
Theodor ZABEL
Vornamen
Theodor
Nachname
ZABEL
Geburt eines Sohns
#1
Ernst Philipp ZABEL
19. Oktober 1916
Notiz
REFN: 46141
Notiz
REFN157791