Resettlement 1939

Amalie STEINKE

Name
Amalie STEINKE
Vornamen
Amalie
Nachname
STEINKE
Geburt eines Sohns
#1
Gustav WENDLAND
8. Februar 1881
Tod
Notiz
REFN: 53939
Notiz
REFN194528