Resettlement 1939

Lydia Knoblauch1913

Name
Lydia Knoblauch
Vornamen
Lydia
Nachname
Knoblauch
Geburt 20. April 1913 26 25
Notiz
REFN: 6571